chưa được cấp giấy phép nhận đầu tư

chưa được cấp giấy phép nhận đầu tư

Khi chưa được cấp giấy phép nhận đầu tư mà nhà đầu tư đã triển khai dự án thì sẽ bị xử phạt – Nguồn ảnh minh họa: Internet.

Both comments and trackbacks are currently closed.