chưa được cấp giấy phép nhận đầu tư

chưa được cấp giấy phép nhận đầu tư

Khi chưa được cấp giấy phép nhận đầu tư mà nhà đầu tư đã triển khai dự án thì sẽ bị xử phạt – Nguồn ảnh minh họa: Internet.

Đàm Thị Lộc
Bài viết mới nhất của Đàm Thị Lộc (Xem tất cả)
Both comments and trackbacks are currently closed.