chấm dứt hoạt động dự án

chấm dứt hoạt động dự án

Khi có quyết định chấm dứt hoạt động dự án, nhà đầu tư không được phép tiến hành dự án đầu tư – Nguồn ảnh minh họa: Internet.

Đàm Thị Lộc
Bài viết mới nhất của Đàm Thị Lộc (Xem tất cả)
Both comments and trackbacks are currently closed.