xử phạt hành chính nhà đầu tư

xử phạt hành chính nhà đầu tư nước ngoài

Xử phạt hành chính khi nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đúng uy định về đầu tư lên tới 30 triệu đồng – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.