không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung

không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung

Nếu không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung thì nhà đầu tư sẽ phải chịu mức phạt nghiêm khắc của pháp luật – Nguồn ảnh minh họa: Internet.

Both comments and trackbacks are currently closed.