không thực hiện đầy đủ thủ tục đầu tư

không thực hiện đầy đủ thủ tục đầu tư

Nếu không thực hiện đầy đủ thủ tục đầu tư thì có thể nhà đầu tư sẽ bị xử phạt hành chính – Nguồn ảnh minh họa: Internet.

Both comments and trackbacks are currently closed.