báo cáo cho cơ quan đăng ký đầu tư

báo cáo cho cơ quan đăng ký đầu tư

Khi vi phạm các quy định về báo cáo cho cơ quan đăng ký đầu tư. nhà đầu tư có thể bị xử phạt với số tiền lên tới 10 triệu đồng – Nguồn ảnh minh họa: Internet.

Both comments and trackbacks are currently closed.