chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa

Nếu bạn chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trái phép thì bạn sẽ bị xử phạt – Nguồn ảnh minh họa: Internet.

Đàm Thị Lộc
Bài viết mới nhất của Đàm Thị Lộc (Xem tất cả)
Both comments and trackbacks are currently closed.