Chậm làm thủ tục cấp giấy chứng nhận

Chậm làm thủ tục cấp giấy chứng nhận bị phạt tiền

Chậm làm thủ tục cấp giấy chứng nhận bị phạt tiền – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.