giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà

Sửa chữa, cải tạo nhà làm ảnh hưởng tới môi trường thì phải xin giấy phép

Sửa chữa, cải tạo nhà làm ảnh hưởng tới môi trường thì phải xin giấy phép – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.