tham quyen cua toa an 1.png

thẩm quyền của toà án

Thẩm quyền của toà án theo cấp và theo lãnh thổ – ảnh: Luật Thái An

Nguyễn Văn Thanh
Both comments and trackbacks are currently closed.