Tự ý bỏ việc

Tự ý bỏ việc có thể bị sa thải

Tự ý bỏ việc có thể bị sa thải – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.