Công ty Luật Thái An tự hào có đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý có hiểu biết sâu rộng và kinh nghiệm phong phú về tư vấn luật thuế. Đối với khách hàng doanh nghiệp, tư vấn luật thuế là một phần trong gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên của chúng tôi. Đối với các cá nhân thì có thể gọi điện trực tiếp tới Tổng đài tư vấn pháp luật của Công ty Luật Thái An. Tùy theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể tư vấn dưới hình thức văn bản hoặc tư vấn trực tiếp bằng lời nói.


Các nội dung tư vấn luật thuế của chúng tôi về cơ bản gồm các vấn như dưới đây. Ngoài ra, theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể tư vấn về nhiều vấn đề khác liên quan.

I. Tư vấn luật thuế: thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Tư vấn đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Tư vấn thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Tư vấn căn cứ và phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Tư vấn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Tư vấn khai thuế thu nhập doanh nghiêp

II. Tư vấn luật thuế: thuế môn bài

 • Tư vấn đối tượng nộp lệ phí môn bài
 • Tư vấn các trường hợp được miễn lệ phí môn bài
 • Tư vấn mức thu lệ phí môn bài

III. Tư vấn luật thuế: thuế thu nhập cá nhân

 • Tư vấn đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân
 • Tư vấn thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
 • Tư vấn thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân
 • Tư vấn thủ tục hồ sơ miễn giảm thuế thu nhập cá nhân
 • Tư vấn cách tính thuế thu nhập cá nhân
 • Tư vấn kê khai thuế thu nhập cá nhân
 • Tư vấn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

IV. Tư vấn luật thuế:  thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

 • Tư vấn đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
 • Tư vấn người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
 • Tư vấn công thức tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
 • Tư vấn diện tích đất tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
 • Tư vấn đơn giá đất
 • Tư vấn thuế suất sử dụng đất phi nông nghiệp
 • Tư vấn các trường hợp miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

V. Tư vấn luật thuế: thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

 • Tư vấn đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 • Tư vấn người nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 • Tư vấn thuế suất xuất khẩu, nhập khẩu
 • Tư vấn trị giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 • Tư vấn phương pháp tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 • Tư vấn thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 • Tư vấn biểu thuế suất xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 • Tư vấn miễn thuế xuất nhập khẩu

VI.  Tư vấn luật thuế: thuế giá trị gia tăng

 • Tư vấn người nộp thuế giá trị gia tăng
 • Tư vấn đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng
 • Tư vấn căn cứ và phương pháp tính thuế giá trị gia tăng
 • Tư vấn khấu trừ  thuế giá trị gia tăng đầu vào
 • Tư vấn hoàn thuế giá trị gia tăng

VII. Tư vấn luật thuế: thuế môi trường

 • Tư vấn khái niệm thuế môi trường
 • Tư vấn đối tượng chịu thuế môi trường
 • Tư vấn đối tượng không chịu thuế môi trường
 • Tư vấn người nộp thuế môi trường
 • Tư vấn căn cứ tính thuế môi trường

VIII. Tư vấn luật thuế: thuế tài nguyên

 • Tư vấn khái niệm thuế tài nguyên
 • Tư vấn đối tượng chịu thuế tài nguyên
 • Tư vấn người nộp thuế tài nguyên
 • Tư vấn miễn, giảm thuế tài nguyên
 • Tư vấn căn cứ tính thuế và phương pháp tính thuế tài nguyên
 • Tư vấn khai thuế tài nguyên

Liên hệ ngay với chúng tôi để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật thuế tốt nhất!


Contact Me on Zalo
1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói