Công ty Luật Thái An tự hào có đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý có hiểu biết sâu rộng và kinh nghiệm phong phú về tư vấn luật đầu tư. Đối với khách hàng doanh nghiệp, tư vấn luật đầu tư là một phần trong gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên của chúng tôi. Đối với các cá nhân thì có thể gọi điện trực tiếp tới Tổng đài tư vấn pháp luật của Công ty Luật Thái An. Tùy theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể tư vấn dưới hình thức văn bản hoặc tư vấn trực tiếp bằng lời nói.


Các nội dung tư vấn luật đầu tư của Công ty luật Thái An về cơ bản gồm các vấn như dưới đây. Ngoài ra, theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể tư vấn về nhiều vấn đề khác liên quan.

I. Tư vấn luật đầu tư: các hình thức đầu tư

 • Tư vấn thành lập tổ chức kinh tế:
 • Tư vấn góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế
 • Tư vấn đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP
 • Tư vấn đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

II. Tư vấn luật đầu tư: ngành nghề đầu tư có điều kiện

III. Tư vấn luật đầu tư: thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

 • Tư vấn đối tượng phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài; tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài từ 51% trở lên, các dự án đặc biệt)
 • Tư vấn thẩm quyền tiếp nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (sở kế hoạch và đầu tư, ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế, sở kế hoạch và đầu tư)
 • Tư vấn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (hồ sơ dự án đầu tư, xử lý hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền)
 • Tư vấn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư (dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của ủy ban nhân dân tỉnh, dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của thủ tướng chính phủ, dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của quốc hội)

IV. Tư vấn luật đầu tư: thuế đối với nhà đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn thu nhập được miễn thuế
 • Tư vấn các mức ưu đãi thuế (áp dụng thuế suất 10%, 15%, 17%)
 • Tư vấn thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi
 • Tư vấn ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

V. Tư vấn luật đầu tư: ưu đãi đầu tư

 • Tư vấn hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư
 • Tư vấn đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư
 • Tư vấn áp dụng ưu đãi đầu tư (áp dụng mới, điều chỉnh ưu đãi đầu tư, thừa kế ưu đãi đầu tư)

VI. Tư vấn luật đầu tư: xử lý vi phạm trong lĩnh vực đầu tư

 • Tư vấn hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
 • Tư vấn mức phạt tiền trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
 • Tư vấn các hành vi vi phạm với nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực đầu tư:

+       vi phạm quy định trong hoạt động đầu tư tại việt nam

+       vi phạm các quy định về ữu đãi đầu tư

+       vi phạm quy định trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp

+       vi phạm quy định về kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

+       vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

+       vi phạm quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

+       vi phạm các quy định về thành lập doanh nghiệp

+       vi phạm quy định về đăng ký người thành lập doanh nghiệp

+       vi phạm quy định về chế độ báo cáo và thực hiện yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh

+       vi phạm quy định về về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

+       vi phạm quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

+       vi phạm quy định về giải thể doanh nghiệp

+       vi phạm quy định về thành lập, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp


Liên hệ ngay với chúng tôi để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật đầu tư tốt nhất.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN