Công ty Luật Thái An là hãng luật thành lập từ buổi đầu khi thị trường dịch vụ pháp lý khởi sắc. Được thành lập năm 2007, chúng tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn luật và giải quyết tranh chấp dân sự, đất đai, hình sự, hành chính, lao động, đầu tư, thương mại, hôn nhân và gia đình… Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tư vấn về thủ tục thu hồi đất.

Trình tự, thủ tục thu hồi đất
Trình tự, thủ tục thu hồi đất

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh trình tự, thủ tục thu hồi đất

Cơ sở pháp lý điều chỉnh trình tự, thủ tục thu hồi đất là các văn bản pháp luật sau đây:

  • Luật Đất đai 2013;
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

2. Bước 1 trong thủ tục thu hồi đất: Thông báo thu hồi đất

Đây là bước đầu tiên trong trình tự thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội được quy định tại Khoản 1 Điều 69 Luật Đất đai 2013.

UBND có thẩm quyền thu hồi đất gửi thông báo đến từng người có đất thu hồi, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã, nơi sinh hoạt chung của khu dân cư có đất thu hồi, họp phổ biến đên người dân trong khu vực có đất thu hồi.

3. Bước 2 trong thủ tục thu hồi đất: Khảo sát, điều tra, kiểm đếm, đo đạc

UBND cấp xã, người sử dụng đất phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

10 ngày sau cuộc vận động , thuyết phục của UBND cấp xã và UBMTTQ cấp xã mà người sử dụng đất vẫn không phối hợp thì Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc.

4. Bước 3 trong thủ tục thu hồi đất: Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến về phương án theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực có đất thu hồi. Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản có xác nhận của đại diện UBND cấp xã, đại diện UBMTTQ và đại diện những người thu hồi.

5. Bước 4 trong thủ tục thu hồi đất: Quyết định thu hồi, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

UBND cấp tỉnh / huyện quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. UBND cấp tỉnh / huyện tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và UBND cấp xã, cụ thể là phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt tại trụ sở UBND cấp xã và nơi sinh hoạt chung của khu dân cư, gửi quyết định đến từng người dân có đất bị thu hồi.

Khi người có đất thu hồi không chấp nhận bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng dù dã được vận động, thuyết phục thì Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

6. Bước 5 trong thủ tục thu hồi đất: Cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc

Việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc phải đáp ứng các điều kiện được liệt kê tại Khoản 2 Điều 70 Luật Đất đai 2013 và phải thực hiện trong giờ hành chính một cách công khai, khách quan, dân chủ, đảm bảo an toàn, trật tự, phù hợp với quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền thực hiện việc cưỡng chế theo trình tự, thủ tục thực hiện được quy định tại Khoản 4 Điều 70 Luật Đất đai 2013.

7. Bước 6 trong thủ tục thu hồi đất: Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

Việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất cũng phải tuân theo các nguyên tắc thực hiện giống với nội dung cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm kê bắt buộc và đáp ứng các điều kiện tại Khoản 2 Điều 70 Luật Đất đai 2013.

Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền thực hiện cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo trình tự, thủ tục thực hiện được quy định tại Khoản 4 Điều 71 Luật Đất đai 2013.

8. Khiếu nại việc thu hồi đất

Viêc khiếu nại thu hồi đất được quy định tại Khoản 6 Điều 17 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Theo đó:

  • Chủ thể có quyền: người có đất bị thu hồi hoặc cá nhân, tổ chức liên quan.
  • Giải quyết khiếu nại:
    • Quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất vẫn được tiếp tục thực hiện khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại.
    • Khi có kết luận việc thu hồi đất là trái pháp luật thì phải dừng cưỡng chế nếu chưa hoàn thành việc cưỡng chế; hủy bỏ quyết định thu hồi đất đã ban hành và bồi thường thiệt hại (nếu có).
    • Nhà nước vẫn tiến hành thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất theo quy định dù quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng đất giữa người có đất thu hồi và tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc sử dụng đất vẫn chưa được giải quyết xong.

Trên đây là phần tư vấn về vấn đề thủ tục thu hồi đất. Để được tư vấn chi tiết hơn và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp lý về đất đai  – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

9. Dịch vụ luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp đất đai, nhà ở của Luật Thái An

Sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn về đất đai là rất khôn ngoan vì bạn sẽ hiểu rõ hơn về quyền và lợi ích hợp pháp của mình, từ đó biết cách xử lý đúng đắn trong các tình huống liên quan tới đất đai, nhà ở. Bãn hãy xem bài viết Dịch vụ tư vấn đất đai của Luật Thái An.

Trường hợp bạn có những khúc mắc, thậm chí là tranh chấp liên quan tới nhà ở, đất đai thì luật sư sẽ giúp bạn xử lý các trường hợp đó một cách chuyên nghiệp và có lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Bạn có thể tham khảo bài viết Khởi kiện vụ án tranh chấp đất đai của chúng tôi.

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!


Tác giả bài viết:

Luật  sư Nguyễn Thị Huyền
Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội (tháng 6/2000)
Tốt nghiệp khóa đào tạo Học Viện Tư Pháp – Bộ Tư Pháp
Thẻ Luật sư số 6459/LS cấp tháng 7/2011
Lĩnh vực hành nghề chính:
* Tư vấn pháp luật: Doanh nghiệp, Đầu tư nước ngoài, Lao động, Dân sự, Hôn nhân và gia đình, Đất đai;
* Tố tụng: Dân sự, Kinh doanh thương mại, Hành chính, Lao động

Contact Me on Zalo
1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói