trả cổ tức

trả cổ tức

Công ty có thể trả cổ tức cho cổ đông bằng hai phương thức là bằng tiền mặt và bằng cổ phần – Nguồn ảnh minh họa: Internet.

Both comments and trackbacks are currently closed.