Tội vô ý làm chết người

Tội vô ý làm chết người

Hình phạt của tội vô ý làm chết người có thể tới 5 năm – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.