tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản

tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại

Nếu thiệt hại tài sản là do thiếu trách nhiệm thì bạn có thể chịu hình phạt của tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.