tội tham ô tài sản

tội tham ô tài sản

Chủ thể phạm tội tham ô tài sản là người có chức vụ, quyền hạn, có trách nhiệm quản lý tài sản – Nguồn ảnh minh họa: Internet.

Both comments and trackbacks are currently closed.