tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm

tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm

Quy định của pháp luật hình sự về tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm là rất nghiêm khắc – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.