tội sản xuất hàng cấm

tội sản xuất, buôn bán hàng cấm

Hình phạt của tội sản xuất, buôn bán hàng cấm có thể bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.