tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả

tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả

Người phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.