Tội hành nghề mê tín dị đoan

Tội hành nghề mê tín dị đoan

Người phạm tội hành nghề mê tín dị đoan hiện nay ngày càng gia tăng với nhiều chiêu trò “dụ con mồi’ tin tưởng – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.