Tội giả mạo trong công tác

Tội giả mạo trong công tá

Người phạm tội giả mạo trong công tác là những chủ thể đặc biệt, biết rõ là hành vi trái pháp luật mà vẫn cố tình làm – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.