Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy

Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy

Hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy là tội phạm -Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.