thu tuc thanh lap van phong dai dien hop tac xa

Thủ tục thành lập Văn phòng đại diện hợp tác xã phải tuân thủ các quy định pháp luật. Nguồn ảnh minh họa: Internet

Đàm Thị Lộc
Both comments and trackbacks are currently closed.