pha san

phá sản có yếu tố nước ngoài

Phá sản có yếu tố nước ngoài là thủ tục mà công ty nước ngoài phải thực hiện khi mất khả năng thanh toán.

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.