gia hạn sử dụng đất của cơ sở tôn giáo

Thời gian gia hạn sử dụng đất của cơ sở tôn giáo là 7 ngày

Thời gian gia hạn sử dụng đất của cơ sở tôn giáo là 7 ngày – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.