đăng ký biến động đất đai

đăng ký biến động đất đai

Khi có thay đổi về kích thước, hình dạng, diện tích… thì người sử dụng đất phải đăng ký biến động đất đai – Nguồn ảnh minh họa: Internet.

Đàm Thị Lộc
Bài viết mới nhất của Đàm Thị Lộc (Xem tất cả)
Both comments and trackbacks are currently closed.