thu hồi giấy phép xây dựng

Thu hồi giấy phép xây dựng khi có sai phạm

Thu hồi giấy phép xây dựng nếu có sai phạm – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.