soi-vao-thit

Khi không đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm thì bạn sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đã được cấp – Ảnh minh họa: Internet.

Bui Linh
Both comments and trackbacks are currently closed.