thu-hoi-tai-lieu

Nếu chi nhánh ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế thì sẽ bị Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh – Ảnh minh họa: Internet.

Bui Linh
Both comments and trackbacks are currently closed.