112. Thong-bao-bang-ke-luong-cho-nguoi-lao-dong

Thông báo bảng kê lương cho người lao động

Từ 01/01/2021, doanh nghiệp khi trả lương cho người lao động phải kèm theo thông bảo bảng kê lương chi tiết – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Từ 01/01/2021, doanh nghiệp khi trả lương cho người lao động phải kèm theo thông bảo bảng kê lương chi tiết – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Both comments and trackbacks are currently closed.