đình công hợp pháp

đình công hợp pháp

Chỉ các trường hợp pháp đình công được pháp luật cho phép mới được coi là đình công hợp pháp – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.