quản lí công ty hợp danh

quản lí công ty hợp danh

Muốn quản lí công ty hợp danh thì người đó phải là thành viên hợp danh – Nguồn minh họa: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.