Thành lập công ty vận tải hàng không vốn nước ngoài

Với xu thế hội nhập quốc tế ngày càng gia tăng trong mọi lĩnh vực của đời sống, nhu cầu về thành lập công ty kinh doanh vận tải hàng không vốn nước ngoài tại Việt Nam cũng gia tăng. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài băn khoăn về thủ tục thực hiện việc đầu tư của mình, do chưa hiểu những quy định của pháp luật nước sở tại. Công ty Luật Thái An xin chia sẻ một số hiểu biết và kinh nghiệm về vấn đề này với bạn đọc trong bài viết dưới đây.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh thành lập công ty kinh doanh vận tải hàng không vốn nước ngoài

Cơ sở pháp lý điều chỉnh thành lập công ty kinh doanh vận tải hàng không vốn nước ngoài là các văn bản pháp luật sau đây:

2. Điều kiện để đầu tư kinh doanh khi thành lập công ty kinh doanh vận tải hàng không vốn nước ngoài

Khi thành lập công ty kinh doanh vận tải hàng không vốn nước ngoài, trước hết nhà đầu tư nước ngoài cần hiểu các điều kiện của pháp luật đối với việc đầu tư của mình. Muốn đầu tư vào Việt Nam, nhà đầu tư phải thỏa mãn:

a)     Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài:

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài là các điều kiện được áp dụng đối với tất cả các nhà đầu tư mang quốc tịch nước ngoài phải đáp ứng trước khi tiến hành hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Đây là điều kiện được áp dụng theo tiêu chí quốc tịch của doanh nghiệp.

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài gồm có:

 • Các điều kiện của Pháp luật Việt Nam, cụ thể là Luật đầu tư và luật khác có liên quan như luật chuyên ngành
 • Các điều kiện đầu tư theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong trường hợp có sự khác biệt trong quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế

Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và các Hiệp định tự do thương mại song phương và đa phương mà Việt Nam tham gia không có quy định về điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng không.

Trong khi đó Pháp luật Việt Nam có quy định các điều kiện về vốn đầu tư khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trong lĩnh vực này.

Để hiểu về điều kiện đối với đầu tư nước ngoài khi thành lập công ty kinh doanh vận tải hàng không vốn nước ngoài, bạn hãy đọc bài viết Điều kiện đối với đầu tư nước ngoài về kinh doanh vận tải hàng không.

công ty kinh doanh vận tải hàng không
Thành lập công ty kinh doanh vận tải hàng không thuộc lĩnh vực nhận được nhiều sự quan tâm nhất hiện nay – Nguồn ảnh minh họa: Internet

b)     Điều kiện kinh doanh:

Điều kiện kinh doanh là điều kiện được áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp (không phân biệt quốc tịch của doanh nghiệp) khi tiến hành hoạt động kinh doanh các ngành nghề, lĩnh vực thuộc danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện. Điều kiện được áp dụng theo tiêu chí ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.

Điều 5, 6, 7, Khoản 1 Điều 8, Điều 10, 11 Nghị định số 30/2013/NĐ-CP quy định:

 • doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà ngành kinh doanh chính là vận chuyển hàng không;
 • doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không phải có phương án bảo đảm có tàu bay khai thác;
 • doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không phải có tổ chức bộ máy, có nhân viên được cấp giấy phép, chứng chỉ phù hợp bảo đảm khai thác tàu bay, kinh doanh vận chuyển hàng không;
 • Yêu cầu về vốn tối thiểu: từ 300 tỷ – đến 1.300 tỷ đồng Việt Nam (tùy thuộc vào loại hình khai thác).
 • doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không phải có phương án kinh doanh và chiến lược phát triển sản phẩm vận chuyển hàng không phù hợp với nhu cầu của thị trường và quy hoạch, định hướng phát triển ngành hàng không;
 • doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không phải có trụ sở chính và địa điểm kinh doanh chính tại Việt Nam.

3. Các phương thức thành lập công ty kinh doanh vận tải hàng không vốn nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập công ty kinh doanh vận tải hàng không vốn nước ngoài có thể lựa chọn một trong hai cách sau đây:

a)     Thành lập tổ chức kinh tế mới:

Nhà đầu tư có thể thành lập một tổ chức kinh tế mới, có thể là công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh…. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư và phải làm thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

b)     Góp vốn vào công ty Việt Nam:

Nhà đầu tư có thể góp vốn vào công ty Việt nam thông qua nhận chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH, công ty hợp danh, công ty cổ phần.

Lưu ý là khi việc góp vốn của nhà đầu tư dẫn tới việc nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh.

Để có thêm thông tin, mời bạn đọc bài viết Chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài.

4. Thủ tục thành lập công ty kinh doanh vận tải hàng không vốn nước ngoài

Để thành lập công ty kinh doanh vận tải hàng không vốn nước ngoài, cần thực hiện ba bước cơ bản sau:

a)     Xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư phải đáp ứng được các điều kiện về đầu tư nước ngoài như trình bầy ở phần 2 mục a nêu trên thì mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp nhà đầu tư góp vốn vào công ty Việt Nam mà tỷ trọng vốn đầu tư nước ngoài dưới 51%.

Một số lưu ý:

 • Về quốc tịch nhà đầu tư: Quốc tịch nhà đầu tư thế nào sẽ ảnh hưởng tới quy định về điều kiện đầu tư theo quy định của các hiệp định song phương và đa phương mà Việt Nam tham gia (WTO, AFTA, AFAS…)
 • Về vốn đầu tư, kinh doanh: Trường hợp pháp luật Việt Nam quy định cụ thể mức vốn tốn thiểu thì phải đáp ứng điều kiện này. Trường hợp không có quy định thì nhà đầu tư nước ngoài cần đảm bảo là vốn điều lệ đủ để thực hiện các dự án đầu tư như cam kết.
 • Về địa điểm thực hiện đầu tư: Cần chuẩn bị sẵn hồ sơ địa điểm chứng minh nhà đầu tư có quyền sử dụng đất đai hoặc địa điểm theo thỏa thuận giao đất, hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê văn phòng…

Để hiểu rõ hơn về thủ tục, bạn hãy đọc bài viết Xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

b)     Xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi đã có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư nước ngoài cần thành lập một loại hình doanh nghiệp, công ty để thực hiện Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp. Có thể lựa chọn các loại hình doanh nghiệp sau đây:

 • Công ty cổ phần
 • Công ty TNHH 1 thành viên
 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 • Công ty hợp danh

Nhà đầu tư nước ngoài cần làm thủ tục để xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về bước này, bạn hãy đọc bài viết Thành lập doanh nghiệp, công ty.

c)     Xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận chuyển hàng không (còn gọi là giấy phép con)

Như đã nêu ở phần 2 mục b nêu trên, nhà đầu tư nước ngoài cần đảm bảo đáp ứng điều kiện kinh doanh thì doanh nghiệp mới đi vào hoạt động được. Do đó bạn cần xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh vận chuyển hàng không.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về thành lập công ty kinh doanh vận tải hàng không vốn nước ngoài. Xin lưu ý là sau thời điểm đăng bài này, các quy định của luật pháp có thể đã thay đổi. Hãy gọi điện tới TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được tư vấn trực tiếp và chính xác nhất về tất cả các vấn đề đầu tư nước ngoài.

5. Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài

Luật pháp Việt Nam có những quy định chặt chẽ về hoạt động đầu tư nói chung và hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nói riêng. Nếu không am hiểu pháp luật đầu tư Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng có những hành vi vi phạm pháp luật và phải gánh chịu hậu quả theo quy định của pháp luật. Để được tư vấn một cách đầy đủ, nhà đầu tư nước ngoài nên tham khảo dịch vụ của chúng tôi, hay xem bài viết Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của Luật Thái An.

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói