Thành lập công ty vận tải đường biển vốn nước ngoài như thế nào ?

Với xu thế hội nhập quốc tế ngày càng gia tăng trong mọi lĩnh vực của đời sống, nhu cầu về thành lập công ty vận tải đường biển vốn nước ngoài  tại Việt Nam cũng gia tăng. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài băn khoăn về thủ tục thực hiện việc đầu tư của mình, do chưa hiểu những quy định của pháp luật nước sở tại. Công ty Luật Thái An xin chia sẻ một số hiểu biết và kinh nghiệm về vấn đề này với bạn đọc trong bài viết dưới đây.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc thành lập công ty vận tải đường biển vốn nước ngoài

Cơ sở pháp lý điều chỉnh thành lập công ty vận tải đường biển vốn nước ngoài  là các văn bản pháp luật sau đây:

 • Luật đầu tư 2014;
 • Luật doanh nghiệp 2014;
 • Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO;
 • Các Hiệp định tự do thương mại song phương và đa phương mà Việt Nam tham gia (FTAs);
 • Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS);
 • Nghị định 30/2014/NĐ-CP ngày 14/4/2014.

2. Điều kiện để đầu tư kinh doanh khi thành lập công ty vận tải đường biển vốn nước ngoài

Khi thành lập công ty vận tải đường biển vốn nước ngoài, trước hết nhà đầu tư nước ngoài cần hiểu các điều kiện của pháp luật đối với việc đầu tư của mình. Muốn đầu tư vào Việt Nam, nhà đầu tư phải thỏa mãn:

a)     Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài:

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài là các điều kiện được áp dụng đối với tất cả các nhà đầu tư mang quốc tịch nước ngoài phải đáp ứng trước khi tiến hành hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Đây là điều kiện được áp dụng theo tiêu chí quốc tịch của doanh nghiệp.

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài gồm có:

 • Các điều kiện của Pháp luật Việt Nam, cụ thể là Luật đầu tư và luật khác có liên quan như luật chuyên ngành
 • Các điều kiện đầu tư theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong trường hợp có sự khác biệt trong quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế

Theo Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO, các Hiệp định tự do thương mại song phương và đa phương mà Việt Nam tham gia và AFAS, các nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện về vốn đầu tư, hình thức đầu tư, lao động và phạm vi hoạt động.

Bên cạnh đó, Pháp luật Việt Nam cũng quy định các điều kiện về vốn đầu tư và hình thức đầu tư đối với các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường biển.

Để hiểu về điều kiện đối với đầu tư nước ngoài khi Thành lập công ty vận tải đường biển vốn nước ngoài, bạn hãy đọc bài viết Điều kiện đối với đầu tư nước ngoài về dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường biển, trừ vận tải nội địa.

b)     Điều kiện kinh doanh:

Điều kiện kinh doanh là điều kiện được áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp (không phân biệt quốc tịch của doanh nghiệp) khi tiến hành hoạt động kinh doanh các ngành nghề, lĩnh vực thuộc danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện. Điều kiện được áp dụng theo tiêu chí ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 30/2014/NĐ-CP, tất cả các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có đăng ký kinh doanh ngành nghề vận tải biển.
 • Có vốn hoặc tài sản khác tối thiểu tương đương 20 tỷ đồng nếu kinh doanh vận tải biển quốc tế và 05 tỷ đồng nếu kinh doanh vận tải biển nội địa.
 • Có bộ phận chuyên trách thực hiện các nhiệm vụ sau:
  • Quản lý an toàn và an ninh hàng hải nếu kinh doanh vận tải biển quốc tế;
  • Hoạt động khai thác tàu biển và thực hiện công tác pháp chế doanh nghiệp.
 • Điều kiện đối với người phụ trách khai thác tàu biển:
  • phải có bằng đại học về một trong các chuyên ngành hàng hải, ngoại thương, thương mại hoặc kinh tế
  • phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khai thác tầu biển tối thiểu 03 năm.
 • Điều kiện đối với người phụ trách hệ thống quản lý an toàn, an ninh:
  • phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý khai thác tàu biển tối thiểu 02 năm
  • được đào tạo, huấn luyện và cấp chứng chỉ phù hợp theo quy định.
 • Điều kiện đối với người phụ trách pháp chế:
  • phải có bằng đại học về luật
  • có kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật tối thiểu 02 năm.

3. Các phương thức thành lập công ty vận tải đường biển vốn nước ngoài

thành lập công ty vận tải đường biển
Vận tải đường biển là giải pháp thông minh để giảm tải tình trạng tắc nghẽn trên đường bộ – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập công ty vận tải đường biển vốn nước ngoài  có thể lựa chọn một trong hai cách sau đây:

a)     Thành lập tổ chức kinh tế mới

Nhà đầu tư có thể thành lập một tổ chức kinh tế mới, có thể là công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh … Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư và phải làm thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

b)     Góp vốn vào công ty Việt Nam:

Nhà đầu tư có thể góp vốn vào công ty Việt nam thông qua nhận chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH, công ty hợp danh, công ty cổ phần.

Lưu ý là khi việc góp vốn của nhà đầu tư dẫn tới việc nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh.

Để có thêm thông tin, mời bạn đọc bài viết Chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài.

4. Thủ tục Thành lập công ty vận tải đường biển vốn nước ngoài

Để Thành lập công ty vận tải đường biển vốn nước ngoài , cần thực hiện ba bước cơ bản sau:

a)     Xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành lập công ty vận tải biển

Nhà đầu tư phải đáp ứng được các điều kiện về đầu tư nước ngoài như trình bầy ở phần 2 mục a nêu trên thì mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp nhà đầu tư góp vốn vào công ty Việt Nam mà tỷ trọng vốn đầu tư nước ngoài dưới 51%.

Để hiểu rõ hơn về thủ tục, bạn hãy đọc bài viết Xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

b)     Xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập công ty vận tải biển

Sau khi đã có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư nước ngoài cần thành lập một loại hình doanh nghiệp, công ty để thực hiện Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp. Có thể lựa chọn các loại hình doanh nghiệp sau đây:

 • Công ty cổ phần
 • Công ty TNHH 1 thành viên
 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 • Công ty hợp danh

Nhà đầu tư nước ngoài cần làm thủ tục để xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về bước này, bạn hãy đọc bài viết Thành lập doanh nghiệp, công ty.

c)     Xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển (còn gọi là giấy phép con)

Như đã nêu ở phần 2 mục b nêu trên, nhà đầu tư nước ngoài cần đảm bảo đáp ứng điều kiện kinh doanh thì doanh nghiệp mới đi vào hoạt động được. Do đó bạn cần xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về Thành lập công ty vận tải đường biển vốn nước ngoài.

Xin lưu ý là sau thời điểm đăng bài này, các quy định của luật pháp có thể đã thay đổi. Hãy gọi điện tới TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được tư vấn trực tiếp và chính xác nhất về tất cả các vấn đề đầu tư nước ngoài.

5. Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài

Luật pháp Việt Nam có những quy định chặt chẽ về hoạt động đầu tư nói chung và hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nói riêng. Nếu không am hiểu pháp luật đầu tư Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng có những hành vi vi phạm pháp luật và phải gánh chịu hậu quả theo quy định của pháp luật. Để được tư vấn một cách đầy đủ, nhà đầu tư nước ngoài nên tham khảo dịch vụ của chúng tôi, hay xem bài viết Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của Luật Thái An.

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói