Đánh bắt thủy sản

Đánh bắt thủy sản

Nước ta luôn khuyến khích nhà đầu tư hoạt động về đánh bắt thủy sản, phát triển kinh tế vùng biển nhiều hơn nữa – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.