Với xu thế hội nhập quốc tế ngày càng gia tăng trong mọi lĩnh vực của đời sống, nhu cầu về thành lập công ty chăn nuôi vốn nước ngoài  tại Việt Nam cũng gia tăng. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài băn khoăn về thủ tục thực hiện việc đầu tư của mình, do chưa hiểu những quy định của pháp luật nước sở tại. Công ty Luật Thái An xin chia sẻ một số hiểu biết và kinh nghiệm về vấn đề này với bạn đọc trong bài viết dưới đây.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc thành lập công ty chăn nuôi vốn nước ngoài

Cơ sở pháp lý điều chỉnh thành lập công ty chăn nuôi vốn nước ngoài  là các văn bản pháp luật sau đây:

 • Luật đầu tư 2014;
 • Luật doanh nghiệp 2014;
 • Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO;
 • Các Hiệp định tự do thương mại song phương và đa phương mà Việt Nam tham gia (FTAs);
 • Hiệp định đầu tư toàn diện trong ASEAN (ACIA);
 • Hiệp Định giữa Việt Nam và Nhật Bản về tự do, xúc tiến và bảo hộ đầu tư;
 • Nghị định 66/2016/NĐ-CP.

2. Điều kiện để đầu tư kinh doanh khi thành lập công ty chăn nuôi vốn nước ngoài

Khi thành lập công ty chăn nuôi vốn nước ngoài, trước hết nhà đầu tư nước ngoài cần hiểu các điều kiện của pháp luật đối với việc đầu tư của mình. Muốn đầu tư vào Việt Nam, nhà đầu tư phải thỏa mãn:

a)     Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài:

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài là các điều kiện được áp dụng đối với tất cả các nhà đầu tư mang quốc tịch nước ngoài phải đáp ứng trước khi tiến hành hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Đây là điều kiện được áp dụng theo tiêu chí quốc tịch của doanh nghiệp.

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài gồm có:

 • Các điều kiện của Pháp luật Việt Nam, cụ thể là Luật đầu tư và luật khác có liên quan như luật chuyên ngành.
 • Các điều kiện đầu tư theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong trường hợp có sự khác biệt trong quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế.

Theo quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và các Hiệp định tự do thương mại song phương và đa phương mà Việt Nam tham gia thì các nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng một số điều kiện về hình thức đầu tư và phạm vi đầu tư.

Trong khi đó pháp luật Việt Nam chưa có quy định về điều kiện đầu tư áp dụng với các nhà đầu nước ngoài thực hiện đầu tư trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Để hiểu về điều kiện đối với đầu tư nước ngoài khi thành lập công ty chăn nuôi vốn nước ngoài, bạn hãy đọc bài viết Điều kiện đầu tư nước ngoài về nông lâm ngư nghiệp.

b)     Điều kiện kinh doanh:

Điều kiện kinh doanh là điều kiện được áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp (không phân biệt quốc tịch của doanh nghiệp) khi tiến hành hoạt động kinh doanh các ngành nghề, lĩnh vực thuộc danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện. Điều kiện được áp dụng theo tiêu chí ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.

Theo quy định tại Điều 11 66/2016/NĐ-CP nếu đầu tư chăn nuôi tập trung thì cần đảm bảo các điều kiện sau:

 • Cơ sở chăn nuôi phải có nhân viên kỹ thuật đạt trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành chăn nuôi hoặc thú y;
 • Cơ sở chăn nuôi phải có biện pháp xử lý chất thải rắn, chất thải lỏng nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật; nước thải phải đảm bảo đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 62 – MT: 2016/BTNMT về nước thải chăn nuôi;
 • Cơ sở chăn nuôi phải đáp ứng điều kiện về an toàn thực phẩm (Cụ thể quy định tại Điều 19 Nghị định 66/2016/NĐ-CP)
 • Nếu cơ sở chăn nuôi có dẫn dụ, gây nuôi chim yến thì thiết bị phát âm thanh dẫn dụ không được vượt quá 70 đề xi ben A.

3. Thủ tục thành lập công ty chăn nuôi vốn nước ngoài

Để thành lập công ty chăn nuôi vốn nước ngoài , cần thực hiện hai bước cơ bản sau:

a)     Xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư phải đáp ứng được các điều kiện về đầu tư nước ngoài như trình bầy ở phần 2 mục a nêu trên thì mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Để hiểu rõ hơn về thủ tục, bạn hãy đọc bài viết Xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

b)     Xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi đã có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư nước ngoài cần thành lập một loại hình doanh nghiệp, công ty để thực hiện Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp. Có thể lựa chọn các loại hình doanh nghiệp sau đây:

 • Công ty cổ phần
 • Công ty TNHH 1 thành viên
 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Nhà đầu tư nước ngoài cần làm thủ tục để xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về bước này, bạn hãy đọc bài viết Thành lập doanh nghiệp, công ty.

c)     Xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chăn nuôi (còn gọi là giấy phép con)

Như đã nêu ở phần 2 mục b nêu trên, nhà đầu tư nước ngoài cần đảm bảo đáp ứng điều kiện kinh doanh thì doanh nghiệp mới đi vào hoạt động được. Do đó bạn cần xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh chăn nuôi tập trung.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về thành lập công ty chăn nuôi vốn nước ngoài . Xin lưu ý là sau thời điểm chúng tôi viết bài này, luật pháp đã có thể thay đổi các quy định liên quan, do vậy bạn nên gọi điện tới Tổng đài tư vấn đầu tư nước ngoài của Luật Thái An để được tư vấn trực tiếp và chính xác nhất về tất cả các vấn đề đầu tư nước ngoài.

4. Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài

Luật pháp Việt Nam có những quy định chặt chẽ về hoạt động đầu tư nói chung và hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nói riêng. Nếu không am hiểu pháp luật đầu tư Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng có những hành vi vi phạm pháp luật và phải gánh chịu hậu quả theo quy định của pháp luật. Để được tư vấn một cách đầy đủ, nhà đầu tư nước ngoài nên tham khảo dịch vụ của chúng tôi, hay xem bài viết Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của Luật Thái An.

 

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

1900633725