tham-quyen-khieu-nai

thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Có thể bạn chưa biết, cơ quan thanh tra cũng có thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo Luật Khiếu nại 2011 – Ảnh minh họa: Internet.

Both comments and trackbacks are currently closed.