dung-xem-dat

thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

UBND cấp huyện là một trong những cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đàm Thị Lộc
Bài viết mới nhất của Đàm Thị Lộc (Xem tất cả)
Both comments and trackbacks are currently closed.