tặng cho, trao đổi nhà ở

tặng cho, trao đổi nhà ở

Khi tài sản của mình, chủ sỡ hữu có quyền tặng, cho, trao đổi nhà ở – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.