Công ty Luật Thái An có nhiều kinh nghiệm tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng thuê tài sản, đúc kết từ rất nhiều vụ việc soạn thảo hợp đồng cho khách hàng mỗi năm. Chúng tôi xin chia sẻ một số kiến thức và kinh nghiệm về vấn đề này với bạn đọc trong bài viết dưới đây.

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng kinh tế

1. Thế nào là hợp đồng thuê tài sản

Bộ luật dân sự đã định nghĩa về hợp đồng thuê tài sản như sau:

“Hợp đồng thuê tài sản là Sự thoả thuận giữa các bên, theo đó, bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải trả tiền thuê” (Điều 472 BLDS).

2. Cơ sở pháp lý điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng thuê tài sản

Cơ sở pháp lý điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng thuê tài sản là Bộ luật dân sự.

3. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng thuê tài sản

a)     Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê tài sản trong hợp đồng thuê

Nghĩa vụ của bên cho thuê tài sản trong hợp đồng thuê

  • giao tài sản cho bên thuê đúng thời hạn, địa điểm.
  • bảo đảm tài sản cho thuê trong tình trạng như thoả thuận, phù hợp với mục đích cho thuê. Nếu tài sản là phương tiện giao thông thì bên cho thuê phải bảo đảm tình trạng an toàn kĩ thuật cần thiết cho bên thuê. Trường hợp tài sản thuê bị hư hỏng mà không phải do lỗi của bên thuê thì bên cho thuê phải sửa chữa, đổi tài sản khác hoặc phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê. Trong trường họp bên thuê đã thông báo việc hư hỏng của tài sản và yêu cầu bên cho thuê sửa chữa nhưng bên cho thuê không thực hiện yêu cầu đó, nếu bên thuê phải tự mình sửa chữa hư hỏng thì bên cho thuê phải chịu chi phí.
  • bảo đảm quyền sử dụng tài sản ổn định cho bên thuê trong suốt thời gian thuê. Khi có tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản thuê mà bên thuê không được sử dụng tài sản ổn định thì bên thuê có quyền đơn phương dinh chỉ thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp này, do lỗi của bên cho thuê nên bên thuê không sử dụng tài sản hểt thời hạn của hợp đồng và có thể bị ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất, kinh doanh của mình.

b)     Quyền và nghĩa vụ của bên thuê tài sản trong hợp đồng thuê

Quyền của bên cho thuê tài sản trong hợp đồng thuê

  • yêu cầu bên thuê phải trả tiền thuê đúng thời hạn đã thoả thuận và có thể yêu cầu kí cược thể chấp.
  • yêu cầu bên thuê phải trả lại đúng tài sản dã thuê trong tình trạng bình thường khi hết hạn hợp đồng. Nếu các bên có thoả thuận về tỉ lệ hao mòn thì tài sản phải trong tình trạng như đã thoả thuận. TníờiLg hợp bên thuê làm mất, hư hỏng tài sản thuê thì phải bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp tài sản thuê là động sản thì địa điểm hoàn trả tài sản thuê là nơi cư trú hoặc trụ sở của bến cho thuê, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Trong trường hợp tài sản thuê là gia súc, bên thuê phải hoàn trả gia súc đã thuê và cả giạ súc được sinh ra trong thòi gian thuê nếu không có thoả thuận khác. Bên cho thuê phải thanh toán chi phí chăm sóc gia súc được sinh ra cho bên thuê.

Nghĩa vụ của bên thuê tài sản trong hợp đồng thuê

  • trả tiền thuê như đã thoả thuận
  • bảo quản tài sản thuê, sử dụng tài sản thuê cẩn thận như của mình, đúng với công suất, tính năng tác dụng của tài sản.
  • Nếu trong thời gian sử dụng tài sản bị hư hỏng nhỏ thì phải tự sửa chữa
  • không được phép cho thuê lại tài sản, trừ trường hợp có sự đồng ý của bên cho thuê. Khi cho thuê lại tài sản, mọi sự hư hỏng, mất tài sản do ngưòi thuê lại gây ra thì bên thuê phải chịu trách nhiệm với bên cho thuê. Trường hợp này hình thành hai quan hệ thuê: Quan hệ giữa bên cho thuê và bên thuê; Quan hệ giữa bên thuê và bên thuê lại. Trong cả hai quan hệ này các bên phải chịu trách nhiệm dân sự theo hợp đồng mà mình giao kểt.
  • Khi hết hạn của hợp đồng thuê tài sản, bên thuê phải trả lại tài sản trong tình trạng như khi nhận, trừ hao mòn tự nhiên. Khi bên thuê chậm trả tài sản thuê thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê hoàn trả tài sản thuê và trả tiền thuê trong thời gian chậm trả và phải bồi thường thiệt hại; bên thuê phải trả tiền phạt vi phạm do chậm trả tài sản thuê, nếu có thoả thuận. Bên thuê phải chịu rủi ro xảy ra đối với tài sản thuê trong thời gian chậm trả.

Trên đây là phần tư vấn của Công ty Luật Thái An về quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng thuê và cho thuê. Để tìm hiểu thêm về hợp đồng thuê/cho thuê, bạn hãy đọc bài viết Tư vấn soạn thảo hợp đồng thuê/cho thuê.

Nếu bạn cần một bản hợp đồng chặt chẽ, kín kẽ, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của bạn thì có thể sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyên nghiệp của chúng tôi. Bạn có thể tham khảo:

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ tại LINK NÀY

QUY TRÌNH DỊCH VỤ tại LINK NÀY

Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.