Quyền thừa kế của con nuôi

Quyền thừa kế của con nuôi

Không một ai có thể tự ý tước đi quyền thừa kế của con nuôi chỉ vì không phải là con đẻ – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.