Tạm đình chỉ việc làm

Thời gian tạm đình chỉ việc làm thông thường không quá 15 ngày

Thời gian tạm đình chỉ việc làm thông thường không quá 15 ngày – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.