Luật sư Luật Thái An cung cấp dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cho khách hàng theo quy trình chuẩn mực và chuyên nghiệp. Các bước cung cấp dịch vụ là như sau:

Bước 1: Cung cấp thông tin và tài liệu

Khách hàng cung cấp các thông tin và giấy tờ về hộ kinh doanh dự kiến thành lập gồm:

  • Tên hộ kinh doanh
  • Vốn của hộ kinh doanh
  • Địa điểm kinh doanh
  • Chủ hộ kinh doanh
  • Ngành nghề kinh doanh

Bước 2: Làm giấy ủy quyền

Khách hàng ký lập giấy ủy quyền cho nhân viên của Luật Thái An thực hiện các thủ tục thành lập và khai thuế cho hộ kinh doanh tại văn phòng công chứng.

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ

Công ty Luật Thái An soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh trong thời hạn là 0.5 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin, giấy tờ.

Bước 4: Kiểm tra hồ sơ

Sau khi khách hàng thanh toán lần 1, Công ty Luật Thái An chuyển hồ sơ đăng ký kinh doanh cho khách hàng kiểm tra trước khi ký. Sau đó khách hàng chuyển hồ sơ cho Công ty Luật Thái An.

Bước 5: Nộp hồ sơ

Công ty luật Thái An thay mặt khách hàng nộp hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Trong vòng 3-5 ngày kể từ ngày hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Bước 6: Khai thuế

Luật sư thực hiện các thủ tục xin cấp mã số thuế cho Hộ kinh doanh

Bước 7: Giao kết quả

Sau khi khách hàng thanh toán lần cuối, công ty Luật Thái An sẽ bàn giao kết quả tại địa điểm khách hàng yêu cầu.

 

LUẬT THÁI AN CAM KẾT ĐEM TỚI CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TỐT NHẤT CHO KHÁCH HÀNG!

1900633725