Quản lý và thanh lí tài sản trong thủ tục phá sản thế nào?

Giải quyết hệ quả của phá sản là một hoạt động phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng và nhiều quan hệ xã hội. Theo đó, chủ thể quản lý, thanh lý tài sản đóng một vai trò rất qua trọng. Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật Thái An sẽ tư vấn về quyền hạn và nghĩa vụ của các chủ thể quản lý và thanh lý tài sản trong thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

1. Ai là người quản lý và thanh lý tài sản trong thủ tục phá sản?

Chủ thể được giao nhiệm vụ quản lý và thanh lý tài sản trong thủ tục phá sản bao gồm quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Quản tài viên và doanh nghiệp quản lí, thanh lí tài sản là những “nhân vật” quan trọng trong thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Họ làm việc theo sự phân công, chỉ đạo Thẩm phán phụ trách vụ việc giải quyết yêu cầu phá sản.

Về cơ bản thì nhiệm vụ của họ là quản lý và thanh lý tài sản trong thủ tục phá sản của các hợp tác xã, doanh nghiệp (bị tuyên bố phá sản), giám sát việc kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã này trong giai đoạn phục hồi kinh doanh (nếu có) và thực hiện việc thanh lí các tài sản khi tuyên bố phá sản.

Vậy thì công việc của họ là gì ? Quyền hạn và trách nhiệm của họ đến đâu ? Bạn hãy đọc các quy định dưới đây:

2. Cơ sở pháp lý điều chỉnh quyền hạn và nghĩa vụ của chủ thể quản lý và thanh lý tài sản trong thủ tục phá sản

Cơ sở pháp lý điều chỉnh vần đề quản lý và thanh lý trong thủ tục phá sản là Luật phá sản 2014.

3. Quy đinh về chỉ định chủ thể quản lý và thanh lý tài sản trong thủ tục phá sản

Chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý và thanh lý tài sản trong thủ tục phá sản đã được quy định cụ thể tại 45 Luật Phá sản năm 2014 như sau:

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản, Thẩm phán có trách nhiệm chỉ định Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

2. Căn cứ chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản:

a) Cá nhân có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên; doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản;

b) Đề xuất chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

c) Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không có lợi ích liên quan đến vụ việc phá sản;

d) Tính chất của việc giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

đ) Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không phải là người thân thích của người tham gia thủ tục phá sản.

thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
Quy định về chủ thể quản lý và thanh lý tài sản trong thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

3. Văn bản chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải có nội dung chủ yếu sau:

a) Ngày, tháng, năm;

b) Tên, địa chỉ của chủ nợ; doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán;

c) Tên, địa chỉ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản;

d) Tóm tắt nội dung yêu cầu mở thủ tục phá sản;

đ) Căn cứ để chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản;

e) Tạm ứng chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản;

g) Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản;

h) Thẩm phán ký tên và đóng dấu của Tòa án nhân dân.

4. Quyền hạn và nghĩa vụ của Quản tài viên và doanh nghiệp trong thủ tục phá sản thế nào?

Trong thủ tục phá sản quản tài viên và doanh nghiệp có các nhiệm vụ và quyền hạn chính sau đây:

 • Xác minh, thu thập, quản lí tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động cùa doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Lập bảng kê tài sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ;
 • Bảo quàn tài sản; ngăn chặn việc bán, chuyển giao tài sàn mà không được phép của Thẩm phán; ngăn chặn việc tẩu tán tài sản; tối đa hoá giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã khỉ bán, thanh lí tài sản;
 • Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật;
 • Được thuê cá nhân, tổ chức thực hiện công ‘ớệc theo quy định của pháp luật;
 • Đề xuất với Thẩm phán về việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm chi phí phá sản;
 • Bán tài sản theo quyết định của Thẩm phán để bảo đảm chi phí phá sản;
 • Tổ chức việc định giá, thanh lí tài sản theo quy định của Luật Phá sản; báo cáo cơ quan thi hành án dân sự, thông báo đến người tham gia thủ tục phá sàn có liên quan về việc giao cho cá nhân, tổ chức thực hiện thanh lí tài sản;
 • Gửi các khoản tiền thu được vào tài khoản do Toà án nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền mở tại ngân hàng.

Ngoài ra Quản tài viên và doanh nghiệp quản lí, thanh lí tài sản còn có các nhiệm vụ và quyền sau:

 • Đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp các đơn vị này không có người đại diện theo pháp luật.
 • Báo cáo về tình trạng tài sản, công nợ và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, tham gia xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.
 • Đề nghị Thẩm phán tiến hành các công việc như: Thu thập tài liệu, chửng cứ; Tuyên bố giao dịch vô hiệu và quyết định thu hồi tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị bán hoặc chuyển giao bất hợp pháp; Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; áp dụng biện pháp xử phạt hành chính; chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền xử lí về hình sự theo quy định của pháp luật.
 • Được hưởng thù lao và thực hiện trách nhiệm bảo hiểm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Báo cáọ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo yêu cầu của Thẩm phán, cơ quan thi hành án dân sự; chịu trách nhiệm trước Thẩm phán, cơ quan thi hành án dân sự và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Trên đây là các quyền hạn và nghĩa vụ của các chủ thể quản lí, thanh lí tài sản trong thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp và hợp tác xã. 

Xin lưu ý là sau thời điểm đăng bài này, các quy định của luật pháp có thể đã thay đổi. Hãy gọi điện tới TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

9. Dịch vụ luật sư doanh nghiệp của Luật Thái An

Trong bối cảnh kinh doanh sôi động, doanh nghiệp càng phát triển thì việc kinh doanh và quản trị doanh nghiệp càng khó khăn, phức tạp. Một trong các thách thức đối với tất cả các doanh nghiệp là bảo đảm hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật.

Làm được điều này sẽ giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro pháp lý như bị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, phòng ngừa tranh chấp lao động, tranh chấp nội bộ hoặc các kiện tụng từ phía khách hàng, đối tác. Đặc biệt nếu làm tốt những điều trên doanh nghiệp sẽ không rơi vào tình trạng buộc phải tuyên bố phá sản…

Nếu bạn cần được tư vấn luật doanh nghiệp, luật đầu tư… hãy tham khảo bài viết Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp của chúng tôi.

             HÃY LIÊN HỆ NGAY LUẬT THÁI AN ĐỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

quanly

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói