phuong-thuc-thanh-toan-hop-dong

Phương thức thanh toán hợp đồng

Phương thức thanh toán cần quy định rõ trong hợp đồng.

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.