an phi

án phí lệ phí toà án

Án phí, lệ phí toà án là những khoản chi phí cần có khi yêu cầu Toà án xét xử, giải quyết vụ việc.

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.