trồng rừng

ưu đãi với nghề trồng rừng

Hiểu được tàm quan trọng của việc trồng rừng, bảo vệ rừng nên Nhà nước ta đã có nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn với nghề trồng rừng – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.