kinh doanh thư viện

kinh doanh thư viện

Việt Nam đang hướng xây dựng một nền kinh tế – xã hội tri thức nên Nhà nước luôn khuyến khích các nhà đầu tư kinh doanh thư viện – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.